NASZE OBSZARY DZIAŁAŃ

OŚWIETLENIEENERGO-OSZĘDNE

Wymina oświetlenia na energooszędne typu LED to oszczędność nawet do 50%.

KOGENERACJA,
GROMADZENIE
CIEPŁO-CHŁÓD

Efektywniejsze przetwarzanie oraz akumulacja energii ciepła i chłodu to przyszłość oszczędności w ogrzewianiu.

EKOENERGETYKA

Technologie Odnawialnych Źródeł Energii dla niezależności energetycznej.

SMART CITY

Inteligentne sytemy do zarządzania zasobami infrastruktury miejskiej.

EKOTRANSPORT

Systemy poprawy urządzeń napędowych i redukcja spalania w transporcie autobusowym.

GOSPODARKAODPADAMI

Ekologiczna i skuteczna utylizacja odpadów dla czystej przyszłości.
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Elektroniczne sterowniki oraz oprogramowanie dla inteligentnej optymalizacji zużycia energii.

EKO
BUDOWNICTWO

Pasywne, dodatnie energetycznie i autonomicze budownictwo.